Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Agilni pristup

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Iterativni model

Brojne teškoće u izvođenju tradicionalnih metoda modelovanja dovele su do pojave novog pristupa procesu razvoja softvera. To je agilni pristup koji negira potrebu za velikim planiranjem i obimnom dokumentacijom, već se zalaže za fleksibilniji razvoj u kome mnogo toga zavisi od znanja i veština ljudskog faktora.

U principu, proces izrade programa je iterativan postupak, što znači da je vrlo često potrebno vratiti se na neki od prethodnih koraka i izvršiti potrebnu korekciju i modifikaciju.

Izvor: Violeta Tomašević, Razvoj aplikativnog softvera, Beograd, 2012.