Deo zbornika Učimo algoritme

Asimptotska notacija

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Za opis složenosti algoritma se koristi asimptotska notacija, koja predstavlja aproksimaciju za veliki red veličina.

Na primer, u funkciji n => n^2 + 3n, kako n postaje veće, izraz 3n postaje manje bitan u odnosu na n^2. Zato kažemo da je funkcija asimptotski jednaka n^2, kako se n bliži beskonačnosti.

U asimptotskoj notaciji se koriste:

  • Veliko O: O()
  • Veliko Teta: Θ()
  • Veliko Omega: Ω()

Veliko O (gornja granica)

Veliko O notacija se koristi za procenu gornje granice algoritma, odnosno maksimalnog vremena trajanja. Na primer, ukoliko algoritam zahteva O(n) operacija, to znači da će najviše trajati toliko, iako se može izvršiti i znatno brže.

Veliko O notacija je dobila ime od “order of” iliti “reda veličine”.

Veliko Teta (stroga granica)

Veliko Teta daje strogu granicu, koja omeđuje algoritam datim redom veličine. Algoritam koji zahteva Θ(n) će trajati najmanje n i ne više od n, što znači da u sebi uključuje i gornju (O) i donju granicu (Ω).

Veliko Teta tvrdi da je algoritam sa obe strane omeđen datom funkcijom, i da nikada neće biti značajno brži niti sporiji.

Sve što je Θ(n) ujedno je i O(n) i Ω(n), ali ne važi i obratno.

Veliko Omega (donja granica)

Veliko Omega se koristi za procenu donje granice, odnosno minimalnog vremena trajanja. Algoritam koji zahteva Ω(n) će uzeti najmanje n operacija, ne postavljajući gornju granicu trajanja.

Postoji jednostavan trik da upamtite ove tri notacije. Omega je donja granica, i ima crtu na dnu. Teta Θ je tačna granica, i ima crtu po sredini. Veliko O je gornja granica, a pisano O ima crtu na vrhu.