Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Izrada dijagrama toka

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Dijagram toka programa je dijagram za simboličko prikazivanje algoritma.

Simboli dijagrama toka su standardizirani i u principu je moguće na osnovu algoritma predstavljenog dijagramom toka napisati program u bilo kojem programskom jeziku, odnosno dijagram toka je opća simbolička forma koja omogućava jednoznačno kodiranje programa.

Za programera početnika izrada dijagrama toka je važan korak kojeg nikako ne bi trebao zanemarivati. Današnji programski jezici, tehnike programiranja i alati razvojnih okolina za iskusne programere nude dovoljno alternativa koje eliminiraju potrebu izrada dijagrama toka. Također, standardni simboli “klasičnog” dijagrama toka ne pokrivaju sve situacije koje nastupaju u današnjim tehnikama programiranja. U šezdesetim i sedamdesetim godinama proces razvoja programa bio je mnogo mukotrpniji nego danas, pa su dijagrami tokova bili od velike koristi pri “debugiranju” i održavanju programa.

Danas se razvijaju daleko složeniji programski sustavi kod kojih se dijagramski prikazi rade na višim razinama organizacije i strukture programskog koda, kao što su npr. UML dijagrami.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi I, Zagreb, 2005.