Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Dokumentacija programa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Nakon što je program testiran i verificiran, potrebno ga je dokumentirati. Dokumentacija programa sastoji se iz dva osnovna dijela:

  • tehnička dokumentacija (za programe sa uskom domenom primjene, najčešće za točno određene inženjerske probleme)
  • korisnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija se sastoji iz:

  • opisa problema
  • opisa modela i metode rješenja problema
  • dijagrama toka i listinga programa (ako je tako ugovoreno)
  • postupka instalacije programa
  • postupka eksploatacije programa
  • test primjera sa rezultatima

Korisnička dokumentacija

Korisnička dokumentacija je namijenjena korisnicima programa, i opisuje postupak korištenja programa, kako se zadaju ulazni podaci i kako se interpretiraju izlazni rezultati.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi I, Zagreb, 2005.