Deo zbornika Učimo Javascript

Filtriranje niza

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Metoda filter je jedna od najkorisnijih metoda za rad sa nizovima. Ona prima callback funkciju i vraća novi niz, nastao filtriranjem originalnog niza, po zadatom kriteriju.

Ono što postižemo filter metodom možemo postići i for petljom sa uslovom unutar nje, ali filter metoda je za to namenjena.

Filtriranje niza brojeva

const brojevi = [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11, 2]

const brojeviVeciOd5 = brojevi.filter(x => x > 5)

const brojeviDeljiviSa3 = brojevi.filter(x => x % 3 == 0)

console.log(brojeviVeciOd5)
console.log(brojeviDeljiviSa3)

Filtriranje niza reči

const imena = ["Ana", "Fadil", "Marija", "Ivana", "Marko"]

const imenaKojaPocinjuSaM = imena.filter(ime => ime.startsWith("M"))

console.log(imenaKojaPocinjuSaM)