Deo zbornika Učimo Javu

Generičke klase

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pomoću generičkih klasa opisujemo opšti slučaj bez upotrebe konkretnih tipova. Ovo nam omogućava kreiranje klasa i metoda koje se razlikuju u specifikaciji jednog ili više tipova, dok se ne deklarišu i instanciraju u okviru klijentskog koda.

Primer

U sledećem primeru kreiramo klasu MojGenerickiNiz koja predstavlja generički niz. Ovaj niz može da sadrži elemente bilo kog tipa. U okviru klase dodajemo konstruktor i metode getItem i setItem. Metoda main će tokom izvršavanja kreirati dva niza pri čemu jedan sadrži celobrojne vrednosti, a drugi znakove.

Primer je dat u C# programskom jeziku:

public class MojGenerickiNiz<T> {
 T[] array;

 public MojGenerickiNiz(int size) {
  array = new T[size + 1];
 }

 public T getItem(int index) {
  return array[index];
 }

 public void SetItem(int index, T value) {
  array[index] = value;
 }
}

class Program {
 static void Main(string[] args) {
  MojGenerickiNiz<int> intArray = new MojGenerickiNiz<int>(5);
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   intArray.SetItem(i, i * 5);
  }
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   Console.Write(intArray.getItem(i) + " ");
  }

  Console.WriteLine();

  MojGenerickiNiz<char> charArray = new MojGenerickiNiz<char>(5);
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   charArray.SetItem(i, (char)(i + 97));
  }
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   Console.Write(charArray.getItem(i) + " ");
  }

  Console.ReadKey();
 }
}