Deo zbornika Učimo Javu

Implementacija interfejsa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Proširit ćemo klasu Kola tako da ona implementira sučelje Uvoz. Moramo joj dakle dodati metodu izracunajCarinu(). Također ćemo joj dodati atribut cena i odgovarajuće getter i setter metode.

public class Kola implements Uvoz {

 protected double cena;

 public double izracunajCarinu() {
  return this.cena * 0.1;
 }

 public double getCena(){
  return this.cena;
 }

 public void setCena(double cena){
  this.cena = cena;
 }

}

Jedna od prednosti uporabe sučelja sastoji se u tome da pojedina klasa može implementirati više od jednog sučelja (dok, s druge strane, ne može biti podklasa više od jedne klase). Na primjer, klasa Kola može osim sučelja Uvoz implementirati i sučelja Serializable i Cloneable. Ova dva sučelja iz biblioteke klasa dodaju samo “tip”, ali ne traže implementiranje dodatnih metoda:

import java.io.*;

public class Kola extends Vozilo implements Uvoz, Serializable, Cloneable {

 // telo klase

}

Implementiranje sučelja Clonable

Klasa java.lang.Object sadrži metodu clone() koja vraća kopiju (bit po bit) promatranog objekta. Nije sve objekte moguće klonirati. To je moguće učiniti samo s onima koji implementiraju sučelje Cloneable. Pokušamo li klonirati neki drugi objekt, dobit ćemo iznimku CloneNotSupportedException.

Na primjer, da bismo klasu Kola učinili klonabilnom, deklariramo da ona implementira sučelje Cloneable, a kako je ono samo deklarativno (tzv. marker interface) nije potrebno dodavati nikakve posebne metode.

public class Kola extends Vozilo implements Cloneable {

 // ...

}

Tada bismo mogli pisati:

Kola c1 = new Kola("New York A12 345", 150.0);
Kola c2 = c1.clone();

Većina klasa iz biblioteke klasa ne implementira Cloneable pa njihove instance ne možemo klonirati.

Klonovi su uglavnom takozvane plitke kopije (shallow copies). To znači da ako klonirani objekt sadrži referencu na neki drugi objekt A, onda njegov klon također sadrži referencu na A, ne na klona od A. Ako to nije ono što biste htjeli, onda morate sami prekriti metodu clone().

Možete prekriti metodu clone() i tako da onemogućite kloniranje u podklasi neke klonabilne klase. U tom slučaju uporabit ćete metodu clone() koja izbacuje iznimku CloneNotSupportedException. Na primjer,

public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
 throw new CloneNotSupportedException("nije dozvoljeno kloniranje u klasi SlowCar");
 // ovaj dio koda se nikad nece izvrsiti
 return this;
}

Metodu clone() možete prekriti i tako da je učinite public umjesto protected. U tom slučaju možete jednostavno iskoristiti implementaciju iz nadklase. Na primjer,

public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
 return super.clone();
}

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.