Deo zbornika Učimo Javu

Atributi u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Atributi ili svojstva opisuju što klasa jest.

Atributi vs. lokalne varijable

class Kola {

 String tablica = "Neregistrovan";  // varijabla članica
 double brzina = 0.0;        // varijabla članica
 double maxBrzina = 120.0;      // varijabla članica

 boolean jelPrebrzo() {
  double razlika;          // lokalna varijabla
  razlika = this.maxBrzina - this.brzina;
  if (razlika < 0) return true;
  else return false;
 }
}

Kada u metodi imamo lokalne varijable, kao razlika, one ne mogu biti korištene izvan metode. S druge strane, varijable tablica, brzina i maxBrzina pripadaju klasi Kola. Definirane su izvan bilo koje metode, ali unutar klase i nazivaju se varijable članice ili atributi.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.