Deo zbornika Učimo Javu

Nataloženi tokovi (buffered streams)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Klase BufferedInputStream i BufferedOutputStream omogućuju čitanje i pisanje tako što se tokovi podataka prvo natalože u taložnik ili bafer (buffer), koji je zapravo niz bajtova. Program tada čita podatke sve dok ih ima u baferu. Podaci ulaze i izlaze iz bafera u blokovima.

Proces pri kojem se bafer puni podacima se naziva taloženje (baferovanje).

Konstruktori

Sa stanovišta programera, jedina razlika između običnih i taloženih tokova je u konstruktorima:

public BufferedInputStream(InputStream in)
public BufferedInputStream(InputStream in, int size)
public BufferedOutputStream(OutputStream out)
public BufferedOutputStream(OutputStream out, int size)

Parametar size je broj bajtova u taložniku (baferu). Ako nije naveden, podrazumijeva se 512.

Veličina bafera

Optimalna veličina bafera ovisi o platformi i općenito je povezana sa veličinom bloka na disku, barem za datotečne tokove. Manje od 512 će vjerojatno biti premalo, a više od 4096 previše. Idealno bi bilo da veličina taložnika bude višekratnik veličine bloka diska. Za nepouzdane mrežne konekcije bolje je odabrati manju veličinu taložnika. Na primjer:

URL u = new URL("http://java.developer.com");
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(u.openStream(), 256);

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, priredio Damjan Pavlica.