Deo zbornika Učimo Javu

Ključna reč final u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ključna riječ final koristi se u različitim kontekstima, označavajući da se ono na što se odnosi ne može naknadno mijenjati.

Finalne klase

Primijetit ćete da su neke klase iz Java biblioteke klasa označene kao final, npr:

public final class String

To znači da klasa ne može imati nikakvih podklasa i time se informira kompajler da može napraviti određene optimizacije koje inače ne bi mogao. To također ima nekih dobrih strana u odnosu na sigurnost i tzv. threadove (konkurentne programske tokove).

Finalne metode

Metode također mogu biti deklarirane kao final. Finalna metoda ne može biti prekrivena (overriden) u podklasi. Npr.

public final String convertCurrency()

Finalni atributi

Atributi mogu biti final. Finalni atributi su zapravo konstante i oni se kad su jednom postavljeni (npr. u konstruktoru), ne mogu više mijenjati.

Atributi koji su istovremeno javni, finalni i statički su prave konstante i u Javi se tako i zovu. Npr. u nekom fizikalnom programu definirali bismo tako brzinu svjetlosti:

public class Physics {

  public static final double c = 2.998E8;

}

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.