Deo zbornika Učimo Javu

Imenovanje niti

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Često je korisno dati različitim nitima iste klase imena po kojima ih možete razlikovati. Sljedeći konstruktor klase Thread to omogućuje:

public Thread(String name)

Uobičajeno ga je pozvati iz konstruktora podklase s kojom radimo, kao u sljedećem primjeru:

class ImenovanStampac extends Thread {

 public ImenovanStampac(String name) {
  super(name);
 }

 public void run() {
  System.out.println(this.getName() + ": pocinjem!");
  for (int b = -10; b < 10; b++) {
   System.out.println(this.getName() + ": " + b);
  }
  System.out.println(this.getName() + ": gotovo!");
 }

}

Metoda getName() iz klase Thread vratit će ime niti. Sljedeći program omogućuje razlikovanje ispisa prema threadovima koji su ih proizveli:

class ImenovaniStampaciProba {

 public static void main(String[] args) {

  ImenovanStampac stampac1 = new ImenovanStampac("Frank");
  ImenovanStampac stampac2 = new ImenovanStampac("Mary");
  ImenovanStampac stampac3 = new ImenovanStampac("Chris");
  stampac1.start();
  stampac2.start();
  stampac3.start();

 }

}

Primer

Celokupni program u jednom fajlu bi izgledao ovako:

class ImenovanStampac extends Thread {

 public ImenovanStampac(String name) {
  super(name);
 }

 public void run() {
  System.out.println(this.getName() + ": pocinjem!");
  for (int b = -10; b < 10; b++) {
   System.out.println(this.getName() + ": " + b);
  }
  System.out.println(this.getName() + ": gotovo!");
 }

}


class ImenovaniStampaciProba {

 public static void main(String[] args) {

  ImenovanStampac stampac1 = new ImenovanStampac("Frank");
  ImenovanStampac stampac2 = new ImenovanStampac("Mary");
  ImenovanStampac stampac3 = new ImenovanStampac("Chris");
  stampac1.start();
  stampac2.start();
  stampac3.start();

 }

}

Ovako se pokrece iz zasebnih fajlova:

% javac ImenovanStampac.java
% javac ImenovaniStampaciProba.java
% java ImenovaniStampaciProba
Frank: pocinjem!
Frank: -10
. . .
Frank: -4
Mary: pocinjem!
Chris: pocinjem!
Mary: -10
. . .
Mary: 9
Mary: gotovo!
Chris: 3
. . .
Chris: gotovo!
Frank: -3
. . .
Frank: 9
Frank: gotovo!

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.