Deo zbornika Učimo Javu

Izuzeci (exceptions)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Tradicionalni programski jezici se služe postavljanjem zastavica i specifičnim povratnim vrijednostima (npr. -1) da bi naznačili neki problem nastao tokom izvršavanja programa. Java se služi konceptom izbacivanja izuzetaka (exception throwing).

Prednosti ovog pristupa su:

 • Prisiljava programera na provjeru pogrešaka (iznimku, za razliku od zastavice, nije moguće ignorirati).
 • Program je pregledniji jer je kod za obradu pogrešaka jasno odvojen od ostalog koda (tako algoritam nije zagađen mnoštvom if-else blokova koji provjeravaju zastavice i povratne vrijednosti).
 • Algoritam je moguće implementirati efikasnije.

Pogledajmo sljedeći program:

public class HelloThere {
 public static void main(String[] args) {

  System.out.println("Hello " + args[0]);

 }
}

Pretpostavimo da ga izvršimo bez argumenata, dakle ne postoji args[0]. Java runtime system bi izbacio iznimku ArrayIndexOutOfBoundsException i završio program.

% javac HelloThere.java
% java HelloThere
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
    at HelloThere.main(HelloThere.java:5)

Vrste izuzetaka

Iznimke ili uzuzeci su objekti neke podklase klase java.lang.Throwable. Mogu biti:

 • Provjerene iznimke (Checked Exceptions)
 • Pogreške (Errors)
 • Izvršne iznimke (Runtime Exceptions)

Provjerene iznimke moraju se obraditi u vrijeme kompiliranja. Izvršne iznimke ne moraju. Pogreške obično ne mogu. Ovdje je dio hijerarhijskog stabla klase Throwable:

java.lang.Object
  |
  +---java.lang.Throwable
      |
      +---java.lang.Error
      |
      +---java.lang.Exception
          |
          +---java.io.IOException
          |
          +---java.lang.RuntimeException
              |
              +---java.lang.ArithmeticException
              |
              +---java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
              |
              +---java.lang.IllegalArgumentException
              |
              +---java.lang.NumberFormatException

Glavnina koda nalazi se u klasi java.lang.Throwable. Većina njenih podklasa samo donosi nove konstruktore koji mijenjaju poruku iznimke.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.