Deo zbornika Učimo Javu

Komentari u programu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Programi se mnogo češće čitaju, nego što se pišu. U toku pisanja programa treba da dodajete komentare, koji predstavljaju tekst sa objašnjenjima šta program radi.

Drugi programeri će čitati i pokušavati da razumeju vaš kod. Budite predusretljivi i učinite im posao jednostavnijim. Predlažemo sledeću jednostavnu tehniku: pišite prvo komentare, pa tek onda kod. Kada napišete program, on će već sadržati komentare. Možete da pišete komentare bilo gde u kodu – pre ili u telu klase, ili u telu metoda.

U Java programskom jeziku postoje tri tipa komentara:

 • blok komentari
 • komentari u liniji
 • komentari dokumentacije

Blok komentari

Blok komentari sadrže više od jedne linije teksta, koje se pišu izmedu simbola /* i */. Na primer:

/* 
 This method will calculate the cost of shipping, 
 handling, and all applicable taxes 
*/

Kompajler ignoriše tekst u komentarima, tako da možete da pišete šta god želite.

Komentari u liniji

Ukoliko želite da pišete kratak komentar, koji se uklapa u jednu liniju, počnite ovu liniju sa dve kose crte (//). Možete da postavite komentare iza dve kose crte i na kraju linije:

// Calculate the cost of shipping
int cost = calcShippingCost(); // results depends on country

Komentari dokumentacije

Određeni komentari pocinju sa /** i završavaju se sa */. Njih koristi specijalni alat javadoc prilikom automatskog ekstrahovanja teksta iz komentara i kreiranja dokumentacije programa. Javadoc alat omogućava i korišcenje specijalne notacije (na primer, @param, @return, @see) koja omogućava kreiranje dokumentacije programa profesionalnog izgleda.

/**
 * Registers the text to display in a tool tip. The text 
 * displays when the cursor lingers over the component.
 *
 * @param text the string to display. If the text is null, 
 *       the tool tip is turned off for this component.
 *
 * @author Daman Daman
 */
public void setToolTipText(String text) {
 
}

Da biste saznali šta javadoc može da generiše, procitajte na adresi http://goo.gl/imDMU tehničko uputstvo kompanije Oracle o pisanju javadoc komentara.

Izvor: Yakov Fain, Java 8 programiranje (promo lekcija), Kompjuter biblioteka, Beograd, 2015.