Deo zbornika Učimo Javu

Metode u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Metode kažu što neki objekt radi. Podaci ne znače mnogo ako ne možete s njima ništa napraviti. Zbog toga postoje metode. Dok atributi kazjuju što klasa jest, metode kazuju što ona čini. Atribute i metode zajednički nazivamo članovima klase.

Klase mogu imati mnogo metoda. Na primjer, klasu Kola možemo snabdjeti metodom koja će simulirati vožnju maksimalnom brzinom:

class Kola {

 String tablica = "";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;

 void doDaske() {
  this.brzina = this.maxBrzina; // ubrzanje do maksimalne brzine
 }
}

Metoda koju smo nazvali doDaske() počinje ključnom riječi void što je povratni tip te metode. Svaka metoda mora imati povratni tip, koji može biti void ili neki tip podataka kao int, byte, float, String, ili klasa koju ste sami definirali. Povratni tip pokazuje vrstu vrijednosti koja će biti vraćena nakon što se pozvana metoda izvrši. Ako je povratni tip na primjer int, onda tu metodu možete koristiti svagdje gdje biste inače koristili varijablu tipa int. Ako je povratni tip void, metoda ne vraća nikakvu vrijednost.

Ime ove metode je doDaske, a iza njega slijede prazne zagrade. Kad bi ova metoda imala argumente, oni bi se naveli unutar tih zagrada. Tijelo metode nalazi se unutar vitičastih zagrada:

this.brzina = this.maxBrzina;

Primijetite da smo ispred imena varijabli članica koristili ključnu riječ this, kako bismo naznačili da su to varijable trenutno aktivnog objekta.

Pozivanje metoda

Izvan klase Kola, metodu doDaske() pozvat ćete navodeći ime objekta i separator ., kao što pokazuje sljedeći primjer:

class Kola {

 String tablica = "";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;

 void doDaske() {
  this.brzina = this.maxBrzina; 
 }
}

class ProbaKola {
 public static void main(String args[]) {

  Kola c = new Kola();

  c.tablica = "DYD 666";
  c.maxBrzina = 123.45;

  System.out.println(c.tablica + " se krece brzinom od " + c.brzina + " kilometara na sat.");

  c.doDaske();

  System.out.println(c.tablica + " se krece brzinom od " + c.brzina + " kilometara na sat.");

 }
}

Izlaz:

DYD 666 se krece brzinom od 0.0 kilometara na sat.
DYD 666 se krece brzinom od 123.45 kilometara na sat.

Svaka metoda u Java programu mora, za razliku od C++ programa, pripadati nekoj klasi.

Implicitni this

Unutar klase nije nužno dodavati atributima prefiks this. jer se on podrazumijeva, pa metodu doDaske možemo napisati i bez toga:

class Kola {

 String tablica = "";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;

 void doDaske() {
  brzina = maxBrzina; 
 }
}

U početku, zbog jasnoće, preporučljivo je eksplicitno koristiti prefiks this, ali kasnije se od toga može i odustati.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.