Deo zbornika Učimo Javu

Operatori u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

+  Zbrajanje brojeva, konkatenacija stringova
+= Zbrajanje i pridruživanje brojeva, konkatenacija i pridruživanje stringova
-  Oduzimanje
-= Oduzimanje i pridruživanje
*  Množenje
*= Množenje i pridruživanje
/  Dijeljenje
/= Dijeljenje i pridruživanje
|  Bitovski OR
|= Bitovski OR i pridruživanje
^  Bitovski XOR
^= Bitovski XOR i pridruživanje
&  Bitovski AND
&= Bitovski AND i pridruživanje
%  Modulo (računanje ostatka)
%= Modulo i pridruživanje
>  Veće
>= Veće ili jednako
<  manje
<= Manje ili jednako
!  booleovski NOT
!= različito
++ Povećavanje za jedan
-- Smanjivanje za jedan
>> Shift – pomak bitova u desno, zajedno sa znakom
>>=  Shift – pomak bitova u desno, zajedno sa znakom i pridruživanje
<< Shift – pomak bitova u lijevo
<<=  Shift – pomak bitova u lijevo i pridruživanje
>>>  Neoznačeni bitovski shift u desno
>>>= Neoznačeni bitovski shift u desno i pridruživanje
&& Booleovski AND
|| Booleovski OR
== Booleovska jednakost
=  Pridruživanje (dodela)
~  Bitovski NOT
?: Uvjet
instanceof Provjera tipa