Deo zbornika Učimo Javu

Označene petlje (labeled loops)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Unutar ugnjiježdenih petlji, naredbe break i continue uzrokuju napuštanje najunutarnjije petlje koja ih obuhvaća. Pogledajte sljedeći primjer dvije ugniježdene petlje:

class Primer {
 public static void main (String args[]) {

  for (int i=1; i < 10; i++) {
   for (int j=1; j < 4; j++) {
    if (j == 2) break;
    System.out.println(i + ", " + j);
   }
  }

 }
}

Rezultat izvršavanja bio bi

1, 1
2, 1
3, 1
4, 1
5, 1
6, 1
7, 1
8, 1
9, 1

jer se unutarnja petlja prekine svaki put kad j postane 2, ali se vanjska petlja izvrši do kraja. Ako želimo prekinuti obje petlje, označimo (labelirajmo) vanjsku petlju i navedimo tu labelu u break naredbi:

class Primer {
 public static void main (String args[]) {

  iloop: for (int i=1; i < 3; i++) {
   for (int j=1; j < 4; j++) {
    if (j == 2) break iloop;
    System.out.println(i + ", " + j);
   }
  }

 }
}

Sada bi rezultat izvršavanja bio:

1, 1

jer je j postao 2, a vanjska petlja je prekinuta.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.