Deo zbornika Učimo Javu

Pravljenje objekata

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Da bismo kreirali objekat klase, moramo koristi ključnu riječ new za kojom slijedi poziv konstruktora.

Sljedeći program kreira objekt tipa Koordinata i ispisuje njegove atribute:

class Koordinata {
 double x;
 double y;
}

class Stampac {
 public static void main(String[] args) {
  Koordinata ishodiste;     // ovime smo deklarirali (ne i alocirali) objekt ishodiste
  ishodiste = new Koordinata(); // sada smo uz pomoc konstruktora alocirali (kreirali objekt)
  ishodiste.x = 0.0;      // Inicijaliziramo njegove atribute
  ishodiste.y = 0.0;
  // Ispisujemo podatke o objektu ishodiste
  System.out.println("Ishodiste ima koordinate " + ishodiste.x + ", " + ishodiste.y);
 }
}

Točka . je tzv. separator pristupa članovima. Poziv konstruktora uz ključnu riječ new potreban je za alociranje objekta.

Više objekata iste klase

Uglavnom, klase će imati više od jedne instance. Sljedeći program kreira dva različita objekta tipa Koordinata i ispisuje njihove atribute.

class Koordinata {
 double x;
 double y;
}

class Stampac {
 public static void main(String[] args) {
  Koordinata ishodiste;     // deklariramo objekat ishodiste
  Koordinata jedan;       // deklariramo objekat jedan
  ishodiste = new Koordinata(); // alociramo ishodiste pomocu konstruktora klase
  jedan = new Koordinata();   // alociramo jedan pomocu konstruktora klase
  // postavljamo vrijednosti atributa
  ishodiste.x = 0.0;
  ishodiste.y = 0.0;
  jedan.x = 1.0;
  jedan.y = 0.0;
  // ispisujemo koordinate ovih dviju tocaka
  System.out.println("Ishodiste ima koordinate " + ishodiste.x + ", " + ishodiste.y);
  System.out.println("Tocka jedan ima koordinate " + jedan.x + ", " + jedan.y);
 }
}

Obrada:

% javac Stampac.java
% java Stampac
Ishodiste ima koordinate 0.0, 0.0
Tocka jedan ima koordinate 1.0, 0.0

Variable jedan i ishodiste su dvije različite referentne varijable koje pokazuju na dva različita objekta.

Više referenci na isti objekat

Moguće je da dvije varijable pokazuju na isti objekt. Kad na neki objekt ne pokazuje ni jedna referentna varijabla, on će biti označen za uklanjanje (garbage collection).

Sljedeći program deklarira dvije varijable tipa Koordinata, kreira jedan objekt tipa Koordinata i pridružuje taj objekt objema varijablama. Te se dvije varijable smatraju jednakima:

class Koordinata {
 double x;
 double y;
}

class Stampac {
 public static void main(String[] args) {
  Koordinata ishodiste1; // deklariramo objekat ishodiste1
  Koordinata ishodiste2; // deklariramo objekat ishodiste2
  ishodiste1 = new Koordinata(); // alociramo ishodiste1 pomocu konstruktora klase
  ishodiste2 = ishodiste1;    // definiramo referentnu varijablu za ishodiste1
  // Postavljamo vrijednosti atributa (samo za ishodiste1)
  ishodiste1.x = 0.0;
  ishodiste1.y = 0.0;
  // print
  System.out.println("Tocka ishodiste1 ima koordinate " + ishodiste1.x + ", " + ishodiste1.y);
  System.out.println("Tocka ishodiste2 ima koordinate " + ishodiste2.x + ", " + ishodiste2.y);
 }
}

Obrada i izlaz:

% javac Stampac.java
% java Stampac
Tocka ishodiste1 ima koordinate 0.0, 0.0
Tocka ishodiste2 ima koordinate 0.0, 0.0

Primijetite da su ishodiste1 i ishodiste2 dvije različite varijable koje referenciraju isti objekt.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.