Deo zbornika Učimo Javu

Prekrivanje metoda (overriding)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pretpostavimo da se, nakon što je klasa Kola dovršena i koristi se u raznim programima, ukaže potreba za isto takvom klasom u kojoj će maksimalna brzina biti ograničena na 70 mph.

Prva reakcija bi bila prepraviti klasu Kola uvođenjem ograničenja za sve automobile, no to bi dovelo do problema u svim programima koji je već koriste jer oni pretpostavljaju da takvog ograničenja nema. Drugo rješenje bilo bi napraviti potpuno novu klasu. Nedostatak je što biste nakon toga svaku uočenu pogrešku u staroj klasi morali popravljati i u novoj, a takođe ako biste htjeli dodati neku metodu, morali biste to činiti na dva mjesta. U tradicionalnim jezicima, pa i u jeziku C, to bi ipak bilo jedino razumno rješenje.

U Javi, međutim, taj problem ćete riješiti uvođenjem nove klase, nazovimo je SporaKola, koja će od klase Kola sve jednostavno naslijediti, a eksplicitno uvesti samo dodatno ograničenje na maksimalnu brzinu.

Bit će potrebno prilagoditi dva mjesta na kojima se brzina može mijenjati, dakle konstruktor i metoda ubrzaj(). Konstruktor će imati novo ime jer mora biti nazvan prema svojoj klasi, a metoda ubrzaj() bit će prekrivena ili pregažena (overridden). To znači da će podklasa imati metodu sa istim potpisom kao i odgovarajuća metoda u nadklasi.

public class SporaKola extends Kola {

 private static final double ogranicenjeBrzine = 112.65408; // kph == 70 mph

 public SporaKola(String tablica, double brzina, double maxBrzina) {
  super(tablica, brzina, maxBrzina);
  if (brzina > ogranicenjeBrzine) this.brzina = ogranicenjeBrzine;
 }

 public void ubrzaj(double deltaV) {
   this.brzina = this.brzina + deltaV;
   if (this.brzina > this.maxBrzina) {
    this.brzina = this.maxBrzina;
   }
   if (this.brzina > ogranicenjeBrzine) {
    this.brzina = ogranicenjeBrzine;
   }
   if (this.brzina < 0.0) {
    this.brzina = 0.0;
   }   
 }
}

Primijetimo da u potklasi nemamo ostale metode iz nadklase, jer su sve naslijeđene. Jedino je tu metoda ubrzaj() koja nije ista kao istoimena metoda nadklase, tj. prekriva je. Konstruktor mora pozvati odgovarajući konstruktor nadklase, pomoću ključne riječi super.

Naravno, osim prekrivanja metoda (i varijabli) iz nadklase, podklasa uvijek može dodavati i svoje vlastite metode (i varijable).

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.