Deo zbornika Učimo Javu

Ključna reč this u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Svaka metoda, koja nije statička, se uvek poziva za neki objekat svoje klase. Kada se metoda pozove, prosleđuje joj se jedan implicitni argument: pokazivač na objekat za koji je pozvana. Pokazivač na objekat za koji je pozvana metoda zove se this.

Implicitno this

Kada koristimo atribut objekta, možemo pisati samo naziv ili this.naziv. Nije dobra praksa nepotrebno opterećivati kod, ali postoje situacije kada je neophodno eksplicitno koristiti this.

Eksplicitno this

Kada imamo lokalnu varijablu istog imena, ona skriva ili zasenjuje varijablu članicu klase. Varijabla članica se može referencirati dodavanjem prefiksa this. Pomoću ključne riječi this, moguće je argumentima neke metode davati ista imena kao varijablama članicama. Npr:

  void setX(double x) {
    this.x = x;
  }

this.x se odnosi na atribut (varijablu članicu), a x na parametar metoda.