Deo zbornika Učimo Javu

toString() metoda u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Prilikom debagovanja često je potrebno ispisati relevantne informacije o objektu. Direktan ispis atributa nije prikladan, a često ni moguć, npr. za attribute koji su private.

Ugrađena toString() metoda za ispis objekta

Svaki se objekt može ispisati pomoću metode System.out.println(). Međutim, za objekte koji nisu tekstovi ni brojevi taj će ispis biti uglavnom neupotrebljiv. Na primjer:

class Kola {
 String tablica = "Neregistrovan";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;

 Kola(String tablica, double maxBrzina) {
  this.tablica = tablica;
  this.brzina = 0.0;
  if (maxBrzina > 0) this.maxBrzina = maxBrzina;
  else this.maxBrzina = 0.0;
 }

 void ubrzaj(double deltaV) {
  this.brzina = this.brzina + deltaV;
  if (this.brzina > this.maxBrzina) {
   this.brzina = this.maxBrzina;
  }
 }
}

class KolaProba {
 public static void main(String args[]) {

  Kola k = new Kola("DYD 666", 123.45);
  System.out.println(k);

  for (int i = 0; i < 15; i++) {
   k.ubrzaj(10.0);
   System.out.println(k);
  }

 }
}

Ispis u konzoli izgleda otprilike ovako:

Sopstvena toString() metoda

Umjesto takvog nerazumljivog ispisa poželjno je da klasa ponudi svoju verziju ispisa sebe same. To se radi tako da se prekrije default verzija metode toString() koju svaka klasa nasljeđuje od klase Object. U našem slučaju, metoda toString() bi mogla izgledati ovako:

class Kola {
 String tablica = "Neregistrovan";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;

 Kola(String tablica, double maxBrzina) {
  this.tablica = tablica;
  this.brzina = 0.0;
  if (maxBrzina > 0) this.maxBrzina = maxBrzina;
  else this.maxBrzina = 0.0;
 }

 void ubrzaj(double deltaV) {
  this.brzina = this.brzina + deltaV;
  if (this.brzina > this.maxBrzina) {
   this.brzina = this.maxBrzina;
  }
 }

 public String toString() { // ispis podataka o automobilu
  return ("[Automobil: oznaka=" + this.tablica + " brzina=" + this.brzina + "Max. brzina=" + this.maxBrzina +"]");
 }
}

class KolaProba {
 public static void main(String args[]) {

  Kola k = new Kola("DYD 666", 123.45);
  System.out.println(k);

  for (int i = 0; i < 15; i++) {
   k.ubrzaj(10.0);
   System.out.println(k.toString());
  }

 }
}

Ispis sada izgleda ovako:

% javac Kola.java
% javac KolaProba.java
% java KolaProba
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=0.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=10.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=20.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=30.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=40.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=50.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=60.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=70.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=80.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=90.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=100.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=110.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=120.0Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=123.45Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=123.45Max. brzina=123.45]
[Automobil: oznaka=DYD 666 brzina=123.45Max. brzina=123.45]

Prilikom pisanje toString() metoda dobro je držati se sljedećih pravila:

 • toString() metode su namijenjene prvenstveno za debagovanje. Poželjno je da budu brze, što znači da ne bi trebale obavljati previše operacija.
 • toString() metode trebaju vraćati jednu liniju teksta koja ne sadrži carriage return ni linefeed.
 • toString() metode bi trebale ispisati ime klase te imena i vrijednosti atributa koji odlikuju stanje objekta.

Ovakva uporaba toString() metoda je primjer polimorfizma.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.