Deo zbornika Učimo Javu

Vraćanje vrednosti iz metoda

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Dodajmo klasi Koordinata novu metodu za ispis, getAsString() koja ima povratni tip (return type) i vraća vrijednost tipa String.

class Koordinata {
  double x;
  double y;

  String getAsString() {
   return "(" + this.x + "," + this.y + ")";
  }
}

Zato sad ovu metodu možemo koristiti na svim mjestima gdje bi inače došla vrijednost tipa String, npr:

String s = ishodiste.getAsString();
System.out.println(s);

Ili, još bolje:

System.out.println(ishodiste.getAsString());

Sada možemo testirati klasu Koordinata pomoću klase Stampac:

class Koordinata {
  double x;
  double y;

  String getAsString() {
   return "(" + this.x + "," + this.y + ")";
  }
}

class Stampac {
 public static void main(String[] args) {

  Koordinata ishodiste;
  ishodiste = new Koordinata();
  ishodiste.x = 0.0;
  ishodiste.y = 0.0;
  System.out.println(ishodiste.getAsString());

 }
}

Pokretanje putem komandne linije:

% javac Stampac.java
% java Stampac
(0.0,0.0)

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.