Deo zbornika Učimo Javascript

Klase u Javascriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Klasa je kalup za pravljenje novih objekata.

Ručno pravljenje objekata

Umesto da imamo dva objekta, sa potpuno istim svojstvima i metodama, poput:

const covek = {
 energija: 100,
 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

const ork = {
 energija: 100,
 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

Pravljenje objekata pomoću klase

Možemo napraviti zajedničku klasu, na osnovu koje ćemo instancirati neograničen broj novih objekata (objekti napravljeni na osnovu klase se zovu instance):

class Junak {
 constructor() {
  this.energija = 100
 }
 
 napadni(neprijatelj) {
  neprijatelj.energija -= 20
 }
}

const covek = new Junak()
const ork = new Junak()

console.log('Pocetna energija coveka: ' + covek.energija)
ork.napadni(covek)
ork.napadni(covek)
console.log('Trenutna energija coveka: ' + covek.energija)

U telu klase se mogu nalaziti samo metode. Ako želimo da dodamo neko svojstvo, kao što je energija, to moramo učiniti unutar predviđenog constructor metoda.