Deo zbornika Učimo Javascript

Promena tipa podatka u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Neke tipove podataka možemo menjati iz jednog u drugi.

Da bismo eksplicitno konvertovali podatke iz jednog tipa u drugi, možemo da koristimo ugrađene funkcije za konverziju tipa. To su Number(), Boolean() i String().

Primer: promena strune u broj

const sedam = '7'

console.log(Number(sedam))

Konverzija strune u broj se obavezno vrši prilikom korisničkog unosa brojeva, pošto je korisnički unos uvek string, bilo preko web stranice, bilo preko komandne linije.

Primer: promena niza u strunu

const voce = ['banana', 'narandza', 'jabuka', 'kruska']

console.log(String(voce))