Kursevi

Proizvodimo besplatne tutorijale i nastavne materijale, koji su svima dostupni.

Programski jezici i tehnologije

Uvod u svet programiranja

C i C++

Nauči osnove računarske nauke kroz programski jezik C i srodne jezike. Solidan temelj za dalju profesionalnu orjentaciju.

Uvod u web i web dizajn

HTML i CSS

Osnovni kurs neophodan svakome ko želi da razume kako se prave stranice na internetu. Započni razvoj weba.

Uvod u programiranje

Javascript

Nauči da programiraš za razne platforme. Nauči da oživljavaš web stranice. Nauči da razvijaš interaktivne aplikacije.

Priprema za rad u firmama

Praktični frontend

Razvijamo aplikacije preko Githuba, po taskovima i pod pritiskom. Koristimo NPM, React, Angular i ostale alate.

Razvoj JS aplikacija

React

Savladaj React, JavaScript biblioteku za lakšu, efikasniju i bržu izgradnju interaktivnih korisničkih interfejsa.

Backend kao servis

Node.js

Nauči da praviš backend API koji opslužuje Android, IOS i web aplikacije. Nauči da prikupljaš, obrađuješ i služiš podatke.

Backend programiranje

PHP

Nauči da praviš velike serverske aplikacije, blogove, CMS sisteme i internet prodavnice.

Obuka za JS ninju

Napredni Javascript

Savladaj napredne koncepte jezika, kao što su moduli, klase, funkcije koje vraćaju funkcije, closure, this, prototype i druge pikanterije.

Objektno orjentisano programiranje

Java

Nauči Javu, popularni jezik za razvoj velikih poslovnih sistema. Savladaj objektno orjentisani pristup razvoju softvera.

Kako preživeti jQuery?

Refaktorisanje Javaskripta

Vodič namenjen organizovanju nasleđenog Javaskript koda, na projekatima koji ne koriste ni jedan front-end framework.

Jezički nezavisna znanja

Materijali u pripremi