Prijava

Način pohađanja:
  • Kursevi se održavaju u Rakovici
  • Grupa počinje kada se skupi dovoljno polaznika.
  • Raspored termina javljamo na mejl.