< Nazad na kurseve

Učimo Javascript

Email Twitter LinkedIn Facebook Google
Učimo Javascript

Nauči da programiraš kroz popularni jezik JavaScript. Nauči da oživljavaš stranice pomoću interakcije. Nauči da praviš web aplikacije.

Kurs je za potpune početnike koji hoće da nauče programiranje i započnu prekvalifikaciju u IT sektor. Podrazumeva se osnovna računarska pismenost, a bonus je poznavanje HTML-a. Saznaj više

Uvod

Instalacija i pokretanje

Promenljive i nepromenljive

Tipovi podataka

Brojevi i računanje

Rad sa tekstom

Funkcije

Programska logika

Petlje i ponavljanje

Rad sa nizovima

Objekti

JSON format

Klase i nasleđivanje

Kodni standard

Front-end programiranje

Rad u okruženju browsera

Manipulacija DOM-a

Događaji

AJAX i API

Validacija korisničkog unosa

Rad sa slikama

Rad sa zvukom i videom

React biblioteka

Node.js bekend servisi

Testiranje

Završni projekat