< Nazad na kurseve

Javascript programiranje za početnike

Učimo Javaskript play-video

Uvod u programiranje

Nauči da programiraš kroz popularni jezik JavaScript. Nauči da oživljavaš stranice pomoću interakcije. Nauči da praviš web aplikacije.

Kurs programiranja za početnike, idealno za učenje programiranje korak po korak. Podrazumeva se poznavanje HTML-a i osnovna računarska pismenost.

Uvod

Instalacija i pokretanje

Promenljive i nepromenljive

Tipovi podataka

Brojevi i računanje

Rad sa tekstom

Uslovi i grananje

Petlje i ponavljanje

Funkcije

Rad sa nizovima

Objekti

JSON format

Klase i nasleđivanje

Kodni standard

Front-end programiranje

Rad u okruženju browsera

Manipulacija DOM-a

Stilizovanje Javaskriptom

Događaji

Validacija obrazaca

Regularni izraz

Rad sa slikama

Rad sa zvukom i videom

Crtanje i animacije

jQuery biblioteka

AJAX i API

Node.js bekend servisi

Završni projekat