< Nazad na kurseve

Učimo Javu

Uvod u objektno orjentisano programiranje

Nauči Javu, popularni jezik za razvoj velikih poslovnih sistema i podrazumevani jezik razvoja android aplikacija. Savladaj objektno orjentisani pristup razvoju softvera.

Upoznavanje sa Javom

Osnove jezika

Integrisano razvojno okruženje

Klase i objekti

Rad sa Java objektima

Nasleđivanje u Javi

Napredno nasleđivanje

Paketi

Rukovanje izuzecima

Ulazno-izlazni tokovi

Višenitni rad (multithreading)

Core Collection Classes