Deo zbornika Učimo algoritme

Metod rekurzije

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Rekurzija je metod kojim rešenje problema nalazimo preko rešenja pojednostavljene verzije istog problema. Jednostavnije instance problema se rešavaju istim principom, sve dok se ne dobije trivijalna instanca čije rešenje poznajemo.

Da bi pristupili rešavanju problema rekurzijom, potrebno je da definišemo:

 • bazni slučaj (rešenje trivijalnih instanci) i
 • rekurzivnu vezu (kako složeniju instancu problema rešiti koristeći jednostavnije instance).

Ovaj pristup se može primeniti na veliku klasu problema i predstavlja jednu od centralnih ideja u računarskim nauka.

Ideja rekurzije je bazirana je na matematickoj indukciji, samo obrnutog smera. Na primer, naš program prvo testira da li je zadata instanca trivijalana, primera radi da li je n=1 ili 2. Ukoliko jeste, rešenje nalazimo direktno. U suportnom, rešavamo problem za dati parametar tako što pozivamo tu istu funkciju sa manjim parametrom. Jednostavno, a deluje neverovatno.

Međutim, metod rekurzije je mač sa dve oštrice. Pored niza prednosti za ovaj metod, postoji i niz razloga zašto ga izbegavati.

Primer: pronađi put do kuće

Jedan primer kojim se može opisati rekurzija je rešavanje problema pronalaska puta do kuće. Rekurzijom bi se ovaj problem mogao opisati u tri koraka, na sledeći način:

 1. ako si kod kuće, ostani u mestu,
 2. inače, napravi jedan korak prema kući,
 3. pronađi put do kuće.

Tačka pod brojem 3 predstavlja poziv istog problema iz definicije, ali posle učinjene jedne jednostavne akcije, a to je jedan korak prema kući, problem je pojednostavljen.

Generalni algoritam

Opisani postupak se može uopštiti, čime dobijamo generalni algoritam koji rešava probleme rekurzijom, i sastoji se od tri koraka:

 1. trivijalni slučaj (kojim se prekida proces izračunavanja),
 2. izvršavanje jedne akcije koja nas vodi ka trivijalnom slučaju,
 3. rekurzivni poziv.

Ovako opisani postupak rešavanja problema ima algoritamski oblik i za većinu problema se može implementirati.

Implementacija rekurzije

Rekurzija se implementira preko funkcija i predstavlja pojavu u kojoj funkcija poziva samu sebe. Korišćenjem rekurzije moguće je simulirati rad petlje, odnosno ponavljanja bloka naredbi. Rekurzija se često koristi u rešavanju raznih matematičkih problema, kao što su izračunavanje faktorijela nekog broja, fibonačijevih brojeva i sl, ali se koristi i u programerskim zadacima kao što su sortiranje nizova, pretraživanje složenih struktura podataka i rešavanje složenih programerskih problema (na primer raspored kraljica na šahovkoj tabli).

void recursion() {
 // telo funkcije
 recursion(); // funkcija poziva samu sebe
}

int main() { 
 recursion(); // poziv rekurzivne funkcije
}

U implementaciji rekurzije moramo biti oprezni da ne izazovemo beskunačnu petlju. Na primer, ako pišemo program koji računa zbir prvih n prirodnih brojeva, ovaj problem bismo mogli da definišemo rekurzivno na sledeći način: suma prvih n brojeva je jednaka sumi prvih n-1 brojeva plus broj n. Ako ovu logiku implementiramo direktno dobijamo sledeći program koji će ući u beskonačnu petlju, jer funkcija suma stalno poziva sama sebe:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int suma(int n);

int main()
{
  int n = 6;
  int rez = suma(6);
  printf("Suma prvih %d brojeva je %d \n", n, rez);
  return 0;
}

int suma(int n){
  int rez;
  rez = n + suma(n-1);
  return rez;
}

Da bismo izbegli beskonačnu petlju u rekurzivnom pozivu, moramo uvesti trivijalni slučaj koji predstavlja izlaz iz rekurzije. U primeru sabiranja prvih n prirodnih brojeva, slučaj n=1 ne zahteva sabiranje već odmah možemo vratiti 1. U funkciji suma dodajemo trivijalni slučaj za n=1, koji ne ulazi u rekurziju već samo vraća vrednost, čime se rekurzivna petlja zaustavlja:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int suma(int n);

int main()
{
  int n = 6;
  int rez = suma(6);
  printf("Suma prvih %d brojeva je %d \n", n, rez);
  return 0;
}

int suma(int n){
  int rez;
  if(n==1)
    return 1;
  rez = n + suma(n-1);
  return rez;
}

Izvor: Petlja.org