Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Model vodopada

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Model vodopada (waterfall model) nastao je u ranim 70-tim godinama 20. stoljeća, kao neposredna analogija s procesima iz drugih inženjerskih struka (na primjer mostogradnja). Softverski proces je građen kao niz vremenski odvojenih aktivnosti, u skladu sa slikom.

Vodopad model

Model je dobio ime zbog oblika dijagrama. Vidimo da se aktivnosti odvijaju kao faze sekvencijalno jedna iza druge. Svaka faza daje neki rezultat koji „teče“ po vodopadu i predstavlja polazište za iduću fazu. Makar je na slici naznačena mogućnost povratka u raniju fazu (u slučaju naknadnog otkrivanja greške), ta mogućnost samo se iznimno koristi. Povratak je nepoželjan jer remeti normalni tijek procesa te izaziva kašnjenje.

Prednosti modela vodopada su sljedeće:

  • Model omogućuje detaljno planiranje cijelog softverskog procesa i podjelu poslova na velik broj suradnika.
  • Lagano se može utvrditi stanje u kojem se proces trenutno nalazi.
  • Zato je model je dobro prihvaćen od menadžera.

Mane modela vodopada su sljedeće:

  • Navedene faze u praksi je teško razdvojiti, pa dolazi do naknadnog otkrivanja grešaka i nepoželjnog vraćanja u prethodne faze.
  • Zbog tendencije da se zbog poštovanja rokova u određenom trenutku „zamrzne“ pojedina faza, dešava se sustav nastavlja razvijati u nezadovoljavajućem obliku.
  • Proces je spor, pa se može dogoditi da u trenutku puštanja u rad sustav već bude neažuran i zastario.

Zbog navedenih prednosti te unatoč navedenim manama, model često koristi u praksi. Model je pogodan onda kad treba razviti veliki sustav s relativno jednostavnim i jasnim zahtjevima uz pomoć velikog broja programera.

Izvor: Robert Manger, Softversko inženjerstvo (skripta), Zagreb, 2012.