Deo zbornika Učimo Javascript

Pitanja i odgovori o Javascript kursu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ovde su dati odgovori na neka od često postavljanih pitanja o Javascript kursu.

Za koga je kurs?

Kurs je za potpune početnike koji hoće da nauče programiranje i započnu svoju prekvalifikaciju u IT sektor. Uzrast nije bitan.

Nastava je posebno prilagođena osobama bez prethodnog tehničkog obrazovanja.

Šta su preduslovi?

Nema posebnih preduslova, ali je za efektivno praćenje kursa neophodna osnovna računarska pismenost, a bonus je poznavanje HTML-a.

Šta se radi sa Javascriptom?

Programski jezik Javascript služi za razne namene, pre svega za:

  • razvoj web aplikacija, što uključuje frontend i backend programiranje
  • razvoj mobilnih aplikacija, što uključuje android i iOS aplikacije
  • razvoj desktop softvera
  • pisanje skripti za razne programe, kao što su Adobe Photoshop, After Effects i drugi
  • za programiranje pametnih kuća, pokretanje robota i još mnogo toga

Mi se pre svega koncentrišemo na osnove jezika i na front-end, jer je to prva i izvorna namena Javascripta. Nakon toga, sami birate dalju specijalizaciju.

Šta ću naučiti?

Na kursu ćeš naučiti osnove programiranja i osnove programskog jezika Javascript. Takođe ćeš naučiti da pišeš razne korisne skripte i manje aplikacije.

Na radionicama ćemo koristiti razne programerske alate, lokalni server, profesionalni editor (razvojno okruženje), git i Github, Node.js biblioteke i još mnogo toga što nam zatreba.

Da li se uči ES6?

Da, prvenstveno se uči moderan Javascript, počevši od ES6 pa nadalje, dakle let, const, klase, streličaste funkcije i sve ostalo.

Od koga ću učiti?

Učićeš od ljudi koji rade kao developeri, koji poseduju praktično znanje i iskustvo, i koji su se pokazali kao dovoljno dobri predavači da to znanje prenesu.

Da li je dozvoljeno snimati lekcije?

Da, dozvoljeno je slobodno snimati i deliti znanje.

Da li ću nakon kursa biti spreman za posao?

Ne. Uvodni kurs od par meseci, ma koliko intenzivan, ne može zameniti fakultet koji traje 5 godina. Ono što ćeš steći je dobar temelj za dalje usavršavanje, nakon čega možeš nastaviti sa učenjem, naprednom obukom ili praksom u nekoj firmi.

Da li dobijam sertifikat?

Sertifikat se zaslužuje i mogu ga dobiti oni polaznici koji budu ispunjavali svoje obaveze i prošli završni ispit.

Kolika je cena?

Cena zavisi od fonda časova, trajanje, predavača, veličine grupe i ostalog, tako da se formira za svaku grupu zasebno.

Kako se mogu prijaviti?

Ukoliko je upis u toku možeš se prijaviti odmah, ukoliko nije, možeš se prijaviti na čekanje.

Kada će novi termini?

Naši predavači su prvenstveno developeri i nikome predavanje nije glavni posao. Zbog toga je na nove kurseve često potrebno čekati.

Najbolje je ostaviti svoj kontakt kako bi bili obavešteni o novim terminima.