Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Adapter (projektni obrazac)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Adapter - strukturalni šablon koji vam omogućava da koristite klasu koja implementira potrebne funkcije, ali ima neadekvatan interfejs.

Evo nas kod drugog obrasca “Velike Četvorke” (Gang of Four). Ovaj obrazac, kao što i samo ime sugeriše služi da prilagodi (adaptira) postojeće funkcionalnosti (interfejs) onome što korisnik očekuje. Ovaj obrazac omogućava saradnju klasama koje inače ne bi mogle da funkcionišu zajedno zbog nekompatibilnosti, tako što pravi sopstveni interfejs – “omotač” oko već postojeće klase i na taj način omogućavaju klijentu da komunicira sa osnovnom klasom. Adapter je takođe odgovoran za pretvaranje tipa podataka u tip koji klijent očekuje kao odgovor.

Dva vid obrasca

Ovaj obrazac srećemo u dva oblika:

Object adapter pattern – adapter u ovom slučaju koristi instancu (objekat) klase koju “obmotava”. Evo UML prikaza:

Class adapter pattern – U ovom slučaju adapter koristi višestruko nasleđivanje. Ovaj vid obrasca ne može se koristiti u jezicima koji ne podržavaju višestruko nasleđivanje (npr. Java). Evo UML notacije:

Primer

Evo i primera Java implementacije Object Adapter obrasca:

interface Stack
{
 void push (Object o);
 Object pop ();
 Object top ();
}

/* DoubleLinkedList */
class DList
{
 public void insert (DNode pos, Object o) { ... }
 public void remove (DNode pos) { ... }

 public void insertHead (Object o) { ... }
 public void insertTail (Object o) { ... }

 public Object removeHead () { ... }
 public Object removeTail () { ... }

 public Object getHead () { ... }
 public Object getTail () { ... }
}

/* Adapt DList class to Stack interface */
class DListImpStack extends DList implements Stack
{
 public void push (Object o) {
  insertTail (o);
 }

 public Object pop () {
  return removeTail ();
 }

 public Object top () {
  return getTail ();
 }
}

DListImpStack prosiruje DList (dvostruko ulančana lista), a implementira interfejs Stack. Ovim adaptiramo DList i prilagođavamo ga Stack interfejsu. Drugim rečima koristimo Dlist metode (npr. insertTail) da bismo implementirali metode interfejsa Stack (npr. push). Na ovaj način možemo koristiti metode implementiranog Stack-a, dok se u stvari u pozadini izvršavaju metode DList-a.

Gde koristiti?

Gde koristiti ovaj obrazac?

Ovaj obrazac je izuzetno koristan kada već imamo razvijene servise (tj. metode, funkcionalnosti), ali ne koriste interfejs koji nam je potreban. Kao u primeru, imali smo već razvijene metode za rad sa Stack-om, ali u okviru druge klase (DList) i morali smo samo uraditi malo prilagođavanje interfejsu Stack.

Primer iz svakodnevnog života je konvertovanje DOM-a (Document Object Model) jednog XML-a za prikaz u strukturi drveta.

Izvor: Sensei’s thoughts