Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Fabrika (projektni obrazac)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Fabrika definiše interfejs za kreiranje objekta, ali omogućava podklasama da odluče instanca koje klase će biti kreirana. Fabrički obrazac omogućava da klasa prebaci instanciranje na podklase. Različite podklase mogu implementirati isti interfejs. Factory metod patern instancira odgovarajuću podklasu na osnovu informacija koje mu daje klijent ili na osnovu informacija koje izvlači iz trenutnih stanja.

Izvor: Zdravko Ivanković i Dejan Lacmanović, Softversko inženjerstvo 2 (skripta), Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin