Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Komanda (projektni obrazac)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Komandni obrazac (Command pattern) kreira distancu između klijenata koji zahtevaju operacije i objekata koji ih izvršavaju. Obrazac je izrazito višestran. On može da podrži:

  • slanje zahteva ka različitim objektima
  • smeštanje zahteva u redove, logovanje i odbijanje zahteva
  • kreiranje transakcija višeg nivoa od primitivnih operacija
  • Redo i Undo funkcionalnosti

Izvor: Zdravko Ivanković i Dejan Lacmanović, Softversko inženjerstvo 2 (skripta), Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin