Deo zbornika Učimo Javu

Preopterećenje metoda u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ako klasa ima više metoda istog imena ali različitih parametara, to je poznato kao preopterećenje (overloading) metoda.

Java čak dozvoljava da varijable i metode imaju ista imena, sve dok se razlikuju po listi argumenata i povratnom tipu. Npr. klasi Koordinata, koja sadrži attribute x i y, možemo dodati i istoimene pristupne metode bez opasnosti od dvoznačnosti.

Sada možemo umjesto standardnog setera setX(value) koristiti x(value), a umjesto getera getX() samo x():

class Koordinata {

  double x;
  double y;

  void x(double value) {
   this.x = value;
  }

  void y(double value) {
   this.y = value;
  }

  double x() {
   return this.x;
  }

  double y() {
   return this.y;
  }
}

class Stampac {
 public static void main(String[] args) {
  Koordinata ishodiste;
  ishodiste = new Koordinata();
  ishodiste.x(0.0);
  ishodiste.y(0.0);
  System.out.println("(" + ishodiste.x() + "," + ishodiste.y() + ")");
 }
}

Da isprobate kod sebe, sačuvajte klase u zasebnim fajlovima i u konzoli ukucajte:

% javac Koordinata.java
% javac Stampac.java
% java Stampac
(0.0,0.0)

Što je preopterećenje (overloading)?

Izraz overloading označava situaciju kad se ista metoda ili operator koristi na više različitih tipova podataka. Na primjer, znakom + se označava zbrajanje cijelih brojeva, kao i konkatenacija struna, pri čemu se on na različitim tipovima podataka ponaša različito. Zato kažemo da je znak + preopterećen (overloaded).

Metode također mogu biti preopterećene. Na primjer, System.out.println() može ispisivati podatke tipa double, float, int, long, String i tako dalje, a koristimo je na potpuno isti način na svim tim tipovima podataka.

Normalno jedan identifikator referencira jednu metodu. Međutim kad jedan identifikator označava više od jedne metode, to je overloading.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.