Prijava

Prijava za mentorsku obuku Škole koda.

  • Grupa počinje kada se skupi dovoljno polaznika.
  • Raspored termina blagovremeno javljamo.