Deo zbornika Učimo Javu

Primjer: klasa Kola

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pretpostavimo da želimo napisati program za simulaciju prometa. Na svakom vozilu možemo promatrati svojstva kao što su brzina, maksimalna brzina i registarska oznaka.

Modelovanje klase

U objektno-orijentisanim jezicima koristimo klasu da bismo podatke spakovali u jedinstveni entitet:

class Kola {
 String tablica;   // npr. "New York 543 A23"
 double brzina;   // u kilometrima na sat
 double maxBrzina;  // u kilometrima na sat
}

Varijable tablica, brzina i maxBrzina zovemo varijablama članovima ili atributima.

Kreiranje novih objekata

Da bismo kreirali objekat neke klase, odnosno instancirali klasu, koristimo ključnu riječ new iza koje slijedi poziv konstruktora klase. Riječ new je operator instanciranja. Pogledajmo kako bismo deklarirali i kreirali novu varijablu tipa Kola koju ćemo nazvati k:

Kola k;
k = new Kola();

Prva riječ, Kola, određuje tip varijable. Klase su tipovi, dodjeljujemo ih varijablama na isti način kao int, char, double itd. Međutim, na kraju pozivamo metodu Kola(). Zagrade naznačuju da je to metoda, a ne tip kao u prvom retku. To je konstruktor, metoda koja kreira novu instancu klase. Ako svoju klasu ne snabdijete konstruktorima, kompajler će umetnuti konstruktor bez argumenata.

Deklaraciju tipa i kreiranje instance obično pišemo u jednoj naredbi, npr:

Kola k = new Kola();

Pristup članovima

Jednom kad ste kreirali novi objekt, potrebna vam je mogućnost pristupa njegovim članovima (varijablama i metodama). Za to ćete upotrijebiti separator pristupa, točku (.). Klasa Kola ima tri atributa:

 • tablica
 • brzina
 • maxBrzina

Dakle, ako je k objekat tipa Kola, on također ima tri odgovarajuće varijable:

 • k.tablica
 • k.brzina
 • k.maxBrzina

Koristite ih kao što biste koristili bilo koju drugu varijablu. Na primjer:

Kola k = new Kola();

k.tablica = "DYD 666";
k.brzina = 70.0;
k.maxBrzina = 123.45;

System.out.println(k.tablica + " se krece brzinom od " + k.brzina + " kilometara na sat.");

Separator . selektuje pojedinog člana objekta (varijablu ili metodu) po imenu.

Upotreba klase u drugoj klasi

Sljedeći program kreira novi primjerak automobila (klase Kola), dodjeljuje vrijednosti njegovim varijablama i ispisuje rezultat.

class Kola {
 String tablica;
 double brzina;
 double maxBrzina;
}

class KolaProba {
 public static void main(String args[]) {

  Kola k = new Kola();

  k.tablica = "DYD 666";
  k.brzina = 70.0;
  k.maxBrzina = 123.45;

  System.out.println(k.tablica + " se krece brzinom od " + k.brzina + " kilometara na sat.");  

 }
}

Ovaj program ne zahtijeva samo klasu KolaProba nego i klasu Kola. Da biste ga mogli izvršiti, stavite klasu Kola u datoteku Kola.java, a klasu KolaProba u datoteku KolaProba.java. Obje datoteke neka budu u istom direktoriju. Kompilirajte program na uobičajen način:

% javac KolaProba.java
% java KolaProba
DYD 666 se krece brzinom od 70.0 kilometara na sat.

Primijetite da klasa Kola nema main() metodu, dakle ne možete je “izvršiti”. Ona postoji samo da je pozivaju drugi programi koji imaju main() metodu.

Mnoge aplikacije koje ćete pisati koristit će više klasa. Uobičajeno je da se svaka klasa stavi u zasebnu datoteku. Uskoro ćete naučiti koristiti i pakete kako biste mogli organizirati svoje često korištene klase unutar različitih direktorija. Za sada držite sve datoteke unutar jednog direktorija.

Inicijalne vrednosti atributa

Atributi mogu, i obično trebaju, imati inicijalne vrednosti. Klasu Kola možemo preraditi da ima inicijalne vrednosti atributa. Sljedeći program kreira novi automobil i ispisuje inicijalne vrednosti:

class Kola {
 String tablica = "Neregistrovan";
 double brzina = 0.0;
 double maxBrzina = 120.0;
}

class KolaProba {
 public static void main(String args[]) {

  Kola k = new Kola();
  System.out.println(k.tablica + " se krece brzinom od " + k.brzina + " kilometara na sat.");  

 }
}

Ukoliko pokrećete program iz komandne linije (možete odvojiti klase u zasebne fajlove), koraci su sledeći:

% javac KolaProba.java
% java KolaProba
Neregistrovan se krece brzinom od 0.0 kilometara na sat.

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.