Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Princip podele interfejsa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Cilj principa podele interfejsa (Interface segregation principle) je dodeljivanje novog interfejsa grupama metoda koje imaju isti fokus, kako bi se izbeglo da klijent mora da implementira jedan veliki interfejs i veliki broj metoda koje mu nisu potrebne. Prednost ovog principa se ogleda u tome da klase koje žele da koriste iste interfejse, treba da implementiraju samo određen skup metoda.

Primer

Da bi se demonstrirao principa podele interfejsa, biće kreirana mala aplikacija čiji je domen katalog proizvoda. Katalog proizvoda čine filmovi u obliku DVD ili Blu-Ray diskova. Za svaki podtip proizvoda postoji odgovarajuća klasa. Obe klase implementiraju IProduct interfejs kao što se može videti:

public interface IProduct
{
 decimal Price { get; set; }
 int WeightInKg { get; set; }
 int RunningTime { get; set; }
}

public class DVD : IProduct
{
 public decimal Price { get; set; }
 public int WeightInKg { get; set; }
 public int RunningTime { get; set; }
}

public class BluRayDisc : IProduct
{
 public decimal Price { get; set; }
 public int WeightInKg { get; set; }
 public int RunningTime { get; set; }
}

Sada ćemo u aplikaciju dodati novi tip proizvoda koji nije film. Dodajemo klasu TShirt. Pošto je i ona proizvod, mora da implementira IProduct interfejs. Problem sa tim što klasa TShirt implementira IProduct interfejs je u tome što svojstvo RunningTime nema nikavo značenje za majicu i ne bi trebao tu da se nalazi. Rešenje je u uočavanju razlika između proizvoda kao što su filmovi i majice i prebacivanje tih razlika u specifične interfejse.

Dodaćemo novi interfejs IMovie:

public interface IMovie
{
 int RunningTime { get; set; }
}

public interface IProduct
{
 decimal Price { get; set; }
 int WeightInKg { get; set; }
}

public class DVD : IProduct, IMovie
{
 public decimal Price { get; set; }
 public int WeightInKg { get; set; }
 public int RunningTime { get; set; }
}

public class BluRayDisc : IProduct, IMovie
{
 public decimal Price { get; set; }
 public int WeightInKg { get; set; }
 public int RunningTime { get; set; }
}

public class TShirt : IProduct
{
 public decimal Price { get; set; }
 public int WeightInKg { get; set; }
}

Ovo je suština principa podele interfejsa. Razdvajanjem interfejsa, povećava se mogućnost ponovne upotrebe i razumevanja koda.

Izvor: Zdravko Ivanković i Dejan Lacmanović, Softversko inženjerstvo 2 (skripta), Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin