Програмирање без рачунара

7+

Бинарне карте

Карта може бити затворена или отворена. Затворену обележавамо са 0, а отворену са 1.

Вредност сваке карте зависи од положаја. Последња вреди 1, а свака лева двоструко више.

Испод карти је бинарни број у нулама и јединицама. Преводимо га у обичан тако што саберемо отворене карте.

Задатак

Преведи бинарни број 00010 у обичан:


Помоћ? Преброј кружиће отворених карата :)