Deo zbornika Učimo Javascript

Različiti načini pisanja funkcije

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Postoji više načina da definišemo i koristimo funkcije u Javascriptu.

Funkcijski izraz (function expression)

Kod funkcijskog izraza prvo proglašavamo konstantu ili varijablu, kojoj zatim dodeljujemo anonimnu funkciju (primetite da posle ključne reči function nema naziva):

const saberi = function(x, y) { 
  return x + y
} 

Kada koristimo funkcijski izraz, naš kod se izvršava liniju po liniju, i ne možemo koristiti funkciju pre nego što je definisana. Ukoliko pokušamo, dobićemo grešku:

console.log(saberi(33, 44))

const saberi = function(x, y) { 
  return x + y
} 

Deklaracija funkcije (function declaration)

Deklaracija funkcije (function declaration) ili funkcijska naredba (function statement) ima sledeću sintaksu:

function saberi(x, y) { 
  return x + y
} 

Kod deklaracije funkcije, moguće je koristiti funkciju pre nego što je definisana:

console.log(saberi(33, 44))

function saberi(x, y) { 
  return x + y
} 

Javascript vrši dizanje (hoisting) svih deklaracija funkcija na vrh fajla, pre izvršenja programa.