Deo zbornika Učimo algoritme

Ređanje hrpom (heapsort)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

“Heap” sortiranje pripada u familiju “selekcijskih” algoritama sortiranja. Takvi algoritmi sortiranja određuju prvo najveći (ili najmanji) element u listi te ga postavljaju na kraj (ili početak) liste, te na isti način nastavljaju sa ostatkom liste. “Heapsort” izvršava ovaj zadatak korištenjem strukture podataka koja se zove gomila ili hrpa (eng. heap).

Struktura gomile je binarno stablo u kojem za svaki čvor vrijedi da je vrijednost u čvoru veća ili jednaka od vrijednosti svih njegovih sljedbenika. Lista se pretvara u gomilu, a korijenski čvor je sigurno najveći element liste. Korijenski čvor gomile se izuzima i stavlja se na kraj sortirane liste, tj. gomila se skraćuje za 1 element i ponovno podešava.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi, skripta II, Zagreb, 2005.