Deo zbornika Učimo algoritme

Ređanje izborom (selection sort)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Algoritam „sortiranje selekcijom“ u svakoj iteraciji nalazi određeni element i stavlja ga na svoje mesto.

Najjednostaviji oblik algoritma je da u prvoj iteraciji pronađe najmanji element i postavi ga na prvo mesto, u drugoj iteraciji pronađe najmanji preostali element i stavi ga na drugo mesto, itd.

Sled koraka

Selection sort je algoritam koji se može opisati u jednoj rečenici: „Ako niz ima više od jednog elementa, zameni početni element sa najmanjim elementom niza i zatim rekurzivno sortiraj rep (elemente iza početnog)“.

U iterativnoj implementaciji, niz se sortira tako što se u svakoj iteraciji na svoju poziciju dovodi sledeći po veličini element niza, tj. u i-toj iteraciji se i-ti po veličini element dovodi na poziciju i. Ovo se može realizovati tako što se pronađe pozicija m najmanjeg elementa od pozicije i do kraja niza i zatim se razmene element na poziciji i i element na poziciji m. Algoritam se zaustavlja kada se pretposlednji po veličini element dovede na pretposlednju poziciju u nizu.

Prikažimo rad algoritma na primeru sortiranja niza (5 3 4 2 1).

(5 3 4 2 1), i = 0, m = 4, razmena elemenata 5 i 1
(1 3 4 2 5), i = 1, m = 3, razmena elemenata 3 i 2
(1 2 4 3 5), i = 2, m = 3, razmena elemenata 4 i 3
(1 2 3 4 5), i = 3, m = 3, razmena elemenata 4 i 4
(1 2 3 4.5)

Implementacija

Pozicija najmanjeg elementa u nizu a, dužine n, počevši od pozicije i se može naći poz_min funkcijom. U tom slučaju, selection sort algoritam izgleda ovako:

function razmeni(a, i, j) {
 const tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp
}

function poz_min(a, n, i) {
 let m = i
 for (let j = i + 1; j < n; j++)
  if (a[j] < a[m])
   m = j
 return m
}

function selectionsort(a, n) {
 for (let i = 0; i < n - 1; i++)
  razmeni(a, i, poz_min(a, n, i))
 return a
}

const niz = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
console.log(selectionsort(niz, niz.length))

Ukoliko se ne koriste pomoćne funkcije, algoritam se može implementirati na sledeći način:

function selectionsort(a, n) {
 for (let i = 0; i < n - 1; i++) {
  let m = i
  for (let j = i + 1; j < n; j++)
   if (a[j] < a[m])
    m = j;
  [a[i], a[m]] = [a[m], a[i]]
 }
 return a
}

const niz = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
console.log(selectionsort(niz, niz.length))

Ponekad se sreće i naredna implementacija:

function selectionsort(a, n) {
 for (let i = 0; i < n; i++)
  for (let j = i + 1; j < n; j++)
   if (a[i] > a[j])
    [a[i], a[j]] = [a[j], a[i]]
 return a
}

const niz = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
console.log(selectionsort(niz, niz.length, 0))

Napomenimo da je ova implementacija znatno neefikasnija od prethodne (iako je kôd kraći) jer se u najgorem slučaju osim O(n^2) poređenja vrši i O(n^2) razmena. Zbog toga bi ovaj način implementacije algoritma trebalo izbegavati.

Rekruzivna implementacija

Rekruzivna implementacija je donekle jednostavnija u slučaju da se umesto pomeranja najmanjeg elementa na početak vrši pomeranje najvećeg na kraj:

function razmeni(a, i, j) {
 const tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp
}

function poz_max(a, n) {
 if (n == 1)
  return 0
 else {
  const m = poz_max(a, n-1)
  return a[m] > a[n-1] ? m : n-1
 }
}

function selectionsort(a, n) {
 if (n > 1) {
  razmeni(a, n-1, poz_max(a, n))
  selectionsort(a, n-1)
 }
 return a
}

const niz = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
console.log(selectionsort(niz, niz.length))

Naravno, moguća je i originalna varijanta, uz slanje dodatnog indeksa kroz rekurzivne pozive.

function razmeni(a, i, j) {
 const tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp
}

function poz_min(a, n, i) {
 if (i == n-1)
  return n-1
 else {
  const m = poz_min(a, n, i+1)
  return a[m] < a[i] ? m : i
 }
}

function selectionsort(a, n, i) {
 if (i < n - 1) {
  razmeni(a, i, poz_min(a, n, i))
  selectionsort(a, n, i+1)
 }
 return a
}

const niz = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
console.log(selectionsort(niz, niz.length, 0))

Početni poziv je u tom slučaju selectionsort(a, n, 0).

Naglasimo da se korišćenjem naprednijih struktura podataka, ideje selection sort algoritma mogu iskoristiti da se dobije algoritam složenosti O(n log n) (tzv. heap sort algoritam koji koristi strukturu podataka poznatu kao heap).

Izvor: Predrag Janičić i Filip Marić, PROGRAMIRANJE 2, Osnove programiranja kroz programski jezik C, Matematički fakultet, Beograd, 2017.