Deo zbornika Učimo algoritme

Ređanje spajanjem (merge sort)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Ovaj algoritam koristi strategiju “podeli pa vladaj”. Niz se rekurzivno deli u segmente koji se zasebno sortiraju, a zatim se sortirani segmenti spajaju u konačno sortirani niz.

Dva već sortirana niza se mogu objediniti u treći sortirani niz samo jednim prolaskom kroz nizove (tj. u linearnom vremenu O(m + n) gde su m i n dimenzije polaznih nizova).

void merge(int a[], int m, int b[], int n, int c[]) {
 int i, j, k;
 i = 0, j = 0, k = 0;
 while (i < m && j < n)
  c[k++] = a[i] < b[j] ? a[i++] : b[j++];
 while(i < m) c[k++] = a[i++];
 while(j < n) c[k++] = b[j++];
}

U prikaznoj implementaciji, paralelno se prolazi kroz nizove a dimenzije m i b dimenzije n. Promenljiva i čuva tekuću pozicija u nizu a, dok promenljiva j čuva tekuću poziciju u nizu b. Tekući elementi se porede i manji se upisuje u niz c (na tekuću poziciju k), pri čemu se napreduje samo u nizu iz kojeg je taj manji element uzet. Postupak se nastavlja dok se ne stigne do kraja jednog od nizova. Kada se kraći niz isprazni, eventualni preostali elementi iz dužeg niza se nadovezuju na kraj niza c.

Merge sort algoritam deli niz na dve polovine (čija se dužina razlikuje najviše za 1), rekurzivno sortira svaku od njih, i zatim objedinjuje sortirane polovine. Problematično je što je za objedinjavanje neophodno koristiti dodatni, pomoćni niz. Na kraju se izvršava vraćanje objedinjenog niza iz pomoćnog u polazni. Izlaz iz rekurzije je slučaj jednočlanog niza (slučaj praznog niza ne može da nastupi).

Funkicija mergesort_ sortira deo niza a[l, d], uz korišćenje niza tmp kao pomoćnog.

void mergesort_(int a[], int l, int d, int tmp[]) {
 if (l < d) {
  int i, j;
  int n = d - l + 1, s = l + n/2;
  int n1 = n/2, n2 = n - n/2;

  mergesort_(a, l, s-1, tmp);
  mergesort_(a, s, d, tmp);
  merge(a + l, n1, a + s, n2, tmp);

  for (i = l, j = 0; i <= d; i++, j++)
   a[i] = tmp[j];
 }
}

Promenljiva n čuva broj elemenata koji se sortiraju u okviru ovog rekurzivnog poziva, a promenljiva s čuva središnji indeks u nizu između l i d. Rekurzivno se sortira n1 = n/2 elemenata između pozicija l i s-1 i n2 = n - n/2 elemenata između pozicija s i d. Nakon toga, sortirani podnizovi se objedinjuju u pomoćni niz tmp. Primetimo na ovom mestu korišćenje pokazivačke aritmetike. Adresa početka prvog sortiranog podniza koji se objedinjava je a+l, dok je adresa početka drugog a + s.

Pomoćni niz se može pre početka sortiranja dinamički alocirati i koristiti kroz rekurzivne pozive.

void mergesort(int a[], int n) {
 int* tmp = (int*)malloc(n*sizeof(int));
 if (tmp == NULL) {
  printf("Nedovoljno memorije.\n");
  return;
 }
 mergesort_(a, 0, n-1, tmp);
 free(tmp);
}

Provera da li je alokacija nije uspela ovaj put nije vršena.

Rekurentna jednačina koja opisuje složenost je T (n) = 2 · T (n/2) + O(n) te je složenost O(n log n).

Izvor: Predrag Janičić i Filip Marić, PROGRAMIRANJE 2, Osnove programiranja kroz programski jezik C, Matematički fakultet, Beograd, 2017.