Imenuj anonimne objekte

Naša skripta za slanje formulara ima jedan anonimni parametarski objekat, koji nije toliko upadljiv:

function formSubmit (e) {
 var name = document.querySelector('input').value
 request({
  uri: 'http://example.com/upload',
  body: name,
  method: 'POST'
 }, postResponse)
}

Možemo ga izdvojiti i staviti u uvodni odeljak sa ostalim konfiguracijama:

const postParams = {
 uri: 'http://example.com/upload',
 body: document.querySelector('input').value,
 method: 'POST'
}

Izdvajanje konfiguracionih objekata nije uvek neophodno, ali ima smisla ukoliko ćemo ih povremeno menjati.

Integracija kopiranog koda

Na primer, kada preuzimamo plugin za slajder, često nam ponude da prekopiramo parče koda poput ovog:

$(window).load(function() {
  $('#flexslider1').flexslider({
  easing: "swing", 
  animation: "fade",
  slideshowSpeed: 7000,
  animationSpeed: 600,
  startAt: 0,
  controlNav: true,
  pausePlay: true,
  pauseText: 'Pause',
  playText: 'Play'
 });
});

U ovih nekoliko linija se zapravo mnogo toga dešava. Imamo slušač događaja, parametarski objekat, jQuery selektor i poziv metode. Hajde da parametre slajdera pomerimo među ostale konfiguracije na “kontrolnoj tabli”:

const sliderParams = {
 easing: "swing", 
 animation: "fade",
 slideshowSpeed: 7000,
 animationSpeed: 600,
 startAt: 0,
 controlNav: true,
 pausePlay: true,
 pauseText: 'Pause',
 playText: 'Play'
}

Ako želimo da promenimo dužinu animacije, sada to radimo na početku fajla, a izvršni deo koda stavljamo među događaje (metoda flexslider kreće nakon što se sve učita):

$(window).load(function() {
 $('#flexslider1').flexslider(sliderParams);
});

Ukoliko već imamo onload događaj, slajder dodajemo među ostale funkcije:

$(window).load(function() {
 hideIntro();
 showImages();
 $('#flexslider1').flexslider(sliderParams);
});

Ovako smo umesto pukog kopi-pejstovanja, preuzeti kod prilagodili strukturi našeg projekta.