Organizuj varijable u objekte

Ukoliko u konfiguracionom delu fajla imate letećih varijabli, struktuirajte ih u objekte. Na primer, ako imate:

var robotHeight = 200;
var robotWidth = 300;
var robotSpeed = 20;

Povežite ih u jedan objekat:

var robot = {
 height: 200,
 width: 300,
 speed: 20
}

Osim varijabli, često postoje i funkcije povezane sa objektom, na primer:

var changeRobotImage = function() {
 /* function body */
}
var changeRobotSpeed = function() {
 /* function body */
}

Moguće je i metode pridružiti objektu, pa umesto razbacanih delova koda dobijamo sledeću strukturu:

var robot = {
 height: 200,
 width: 1024,
 speed: 20,
 changeImage: function() {
  /* function body */
 },
 changeSpeed: function() {
  /* function body */
 }
}

Napisano nešto modernijom sintaksom, izgleda ovako:

const robot = {
 height: 200,
 width: 1024,
 speed: 20,
 changeImage() {
  /* function body */
 },
 changeSpeed() {
  /* function body */
 }
}

Ovako organizovan objekat sada možemo izdvojiti u zaseban fajl, a veoma lako ga možemo refaktorisati u klasu.