Pretvori skripte u module

Kada u svakom fajlu imamo globalne varijable, to žestoko zagađuje globalni prostor. Ukoliko promenljiva istog naziva postoji u još nekom fajlu ili biblioteci koju koristimo, doćiće do kolizije i pucanja programa.

Zatvaranje u opseg funkcije

Pre ES6 modula, problem zagađenja globalnog imenskog prostora se rešavao zatvaranjem (closure) fajla u samoizvršnu anonimnu funkciju:

(function() {

 /*** CONFIG ***/

 var MAX_SPEED = 256;
 var currentSpeed = 0;

 /*** FUNCTIONS ***/

 function toDegrees (angle) {
  return angle * (180 / Math.PI);
 }

 function toRadians (angle) {
  return angle * (Math.PI / 180);
 }

 /*** LISTENERS ***/

 $(window).resize(function() {
  resizeThePage();
 });

 $(document).on('click', '.should-hide', function(){
  $(this).hide();
 });

})();

Zagrade oko funkcije znače da je ona anonimna, a zagrade nakon funkcije da se odmah poziva. Varijable više nisu dostupne globalno, jer su zatvorene u opseg funkcije. Ukoliko zatvorena funkcija ima neku spoljašnju zavisnost (npr. jQuery), onda to eksplicirajte prosleđivanjem varijable:

(function($) {

 // jQuery objekat je unutra dostupan pod alijasom $

})(jQuery);

Anonimnoj funkciji prosleđujemo globalnu jQuery varijablu, koju ona prima pod alijasom $. Globalna varijabla će naravno biti dostupna i ako je ne prosledimo, ali ovako ekspliciramo zavisnost u slučaju da promenimo okruženje.

Izvoz iz modula

Ukoliko želimo da nešto iz unutrašnjosti postane dostupno, moramo dodeliti samoizvršnu anonimnu funkciju konstanti, koja postaje naš prvi Javascript modul. Iz funkcije vraćamo objekat sa metodama koje postaju javne. Ova tehnika je poznat kao modul obrazac (module pattern):

const mathModule = (function() {

 /*** PRIVATNO ***/

 const MAX_SPEED = 256;
 let currentSpeed = 0;

 function toDegrees (angle) {
  return angle * (180 / Math.PI);
 }

 function toRadians (angle) {
  return angle * (Math.PI / 180);
 }

 function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5/9) * (fahrenheit-32);
 }

 /*** JAVNO ***/

 return {
  toDegrees: toDegrees,
  toRadians: toRadians
 };
})();

Ako koristimo skraćenu sintasku, vraćanje objekta sa metoda izgleda ovako:

return {
 toDegrees,
 toRadians
}

Dve javne metode koje smo izvezli sada su dostupne u mathModule imenskom prostoru i možemo ih koristiti na sledeći način: mathModule.toDegrees(45). Treća funkcija toCelsius(), koju nismo izvezli, ostaje privatna.

ES6 moduli podrazumevano imaju zatvoren opseg i kod njih primena ove tehnike nije potrebna.