Učitavaj skripte asinhrono

asinhrono učitavanje modula

Asinhrono učitavanje skripti je jedino ispravno rešenje koje Google preporučuje, jer ne blokira učitavanje ostalih resursa. Skripte se na taj način umesto jedna za drugom, učitavaju istovremeno, ali se izvršavaju bez ikakvog reda, što može biti nezgodno ako su međuzavisne. HTML <script> tag ima dva atributa za asinhrono učitavanje:

Ukoliko ne želite da ručno regulišete redosled izvršenja skripti, najprostije rešenje je defer atribut:

<script src="jquery.js" defer></script>
<script src="slider-plugin.js" defer></script>
<script src="main.js" defer></script>

Nedostatak defer atributa je što će čekati da sve skripte stignu, da bi bilo koju pokrenuo. Inače, postoje razne biblioteke koje regulišu asinhrono učitavanje skripti, redosled njihovog izvršenja i međuzavisnost.

Alternativni pristup je korišćenje nekog bundler-a kao što je Webpack, koji pakuje sve skripte u jedan fajl.

Čestitam, ako ste došli do ovde znači da ste od špageti koda napravili modularnu Javaskript aplikaciju :)