Uklanjanje ugnježdenih uslova

Ugnježdeni uslovi su jedna od stvari koje često bespotrebno otežavaju čitljivost našeg koda. Srećom, lako ih se možemo rešiti!

Ako u kodu imamo više ugnježdenih uslova, nalik ovoj strukturi:

if (years > 13) {
 if (termsAccepted()) {
  if (buttonClicked()) {
   startGame()
  }
 } 
}

To se može veoma lako poravnati konjunkcijom, odnosno povezivanjem pomoću i operatora (jer uslov unutar uslova znači da oba moraju biti zadovoljeni):

if (years > 13 && termsAccepted() && buttonClicked()) {
 startGame() 
}

Nakon toga, ako nam uslov i dalje nije dovoljno čitljiv, možemo primeniti verbalizaciju, odnosno izdvajanje uslova u funkciju jasnog naziva:

function allReady() {
 return years > 13 && termsAccepted() && buttonClicked()
}

Na kraju od uslova ostaje samo:

if (allReady()) startGame()