Ukloni JavaScript iz HTML-a

Akademska zajednica preporučuje da se u web aplikacijama potpuno odvoje JS, HTML i CSS. HTML služi za strukturu, CSS za stilizovanje, a JavaScript za funkcionalnost, što je princip poznat kao razdvajanje briga (ovo se ne odnosi na frejmvorke, kao što su Angular ili React, koji imaju drugačiju arhitekturu).

Nažalost, developeri često stavljaju JS u HTML, što negativno utiče na razumevanje, održavanje i debagovanje programa. To je razumljivo, jer mnogi popularni resursi za učenje šire ovu lošu praksu.

Ukloni script tagove

Verovatno ste često viđali male pomoćne skripte koje nešto rade na HTML stranici:

<script>
  $(document).ready(initPage);
  doThis();
  dontDoThat();
</script>

Za početak, uklonite sav Javaskript iz HTML-a u posebne fajlove, nazvane po stranicama sa kojih su uklonjeni (npr. contact.js ili products.js) i učitajte ih regularnim putem.

Ukloni inline događaje

Pored velikih JS blokova unutar script tagova, često nalazimo i manje updaljive inline JS događaje:

<div onclick='showMore()'>Show more!</a>

Umesto poziva funkcije u HTML-u, stavite id ili klasu koju će vaš Javaskript ciljati. Pošto osnovna namena te klase nije stilizovanje, eksplicirajte to u njenom nazivu. Možete koristiti bilo koju konvenciju, a uobičajen je prefiks js-:

<div class='js-show-more'>Show more!</a>

Nakon toga u js fajl dodajemo klik događaj:

$('.js-show-more').click(showMore);

Šta dobijamo?

Uklanjanje Javascripta iz HTML-a će nam omogućiti: