Deo zbornika Učimo algoritme

Rusko seljačko množenje

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Rusko seljačko množenje je algoritam koji omogućuje množenje velikih brojeva uz pomoć prostih operacija sabiranja i deljenja sa dva.

Bio je u upotrebi među seljacima koji nisu bili školovani i nisu znali tablicu množenja. Sličan algoritam se takođe koristio i u drevnom Egiptu, pa se naziva i egipatsko množenje.

Koraci

Da bismo pomnožili dva broja, na primer 12 i 14, potrebno je da prvi neprestano delimo sa dva (bez ostatka), a drugi množimo sa dva:

12  14
6  28
3  56
1  112

Potom, precrtati sve redove gde je prvi broj neparan:

12  14
6  28
3  56
1  112

Na kraju, sabrati brojeve koji su preostali u drugoj koloni.

   56
+  112
-------
  168

Implementacija

Data je iterativna implementacija u Python-u:

def pomnozi(x, y):
  zbir = 0
  while x > 0:
    if x % 2 == 1: # ako je neparan dodaje na zbir
      zbir += y
    x = x >> 1   # deli sa dva bez ostatka
    y = y << 1   # mnozi sa dva
  return zbir

print (pomnozi(12, 14))

Moguće je algoritam implementirati i rekurzivno:

def pomnozi(x, y):
  if x == 0: return 0
  if x % 2 == 0:
    return 2 * pomnozi(x / 2, y)
  else:
    return y + 2 * pomnozi((x - 1) / 2, y)

print (pomnozi(12, 14))