Deo zbornika Učimo algoritme

Slog ili zapis (record)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Slog je skup međusobno povezanih (ali heterogenih) podataka koje obično nazivamo polja ili atributi. Zapisi nekih vrsta datoteka su zapravo skupovi slogova, odnosno takve datoteke su linearne liste slogova.

Važno je naglasiti osnovne razlike između sloga i polja:

  • elementi sloga mogu biti nehomogeni podaci (različitih tipova)
  • ne mora postojati “prirodni” redoslijed elemenata sloga, elementi se označavaju imenima atributa

Skup slogova možemo promatrati i kao tablicu u kojoj svaki stupac ima svoje ime i odgovara pojedinom polju (atributu) sloga. Takva struktura čini osnovu tzv. relacijskih baza podataka.

Pojedini atribut sloga mora imati isti tip u svim slogovima.

Skladištenje

Jedan od mogućih načina pohrane i manipulacije sa slogovima je korištenje više paralelnih polja (nizova) pri čemu svakom atributu sloga odgovara jedno polje, odnosno elementi različitih polja sa istom vrijednošću indeksa pripadaju jednom slogu.

Drugi način manipulacije sa slogovima je korištenje različitih sintaktičkih elemenata specifičnih za određeni jezik – neki jezici imaju ugrađenu strukturu sloga.

Primjer

Primjer slogova sa podacima o studentima - prvi red tablice sadrži nazive atributa u slogu:

IME PREZIME MATIČNI BROJ DATUM ROĐENJA UPISANA GODINA
Ana Savić 0038512345 05.04.1984. 1
Azra Delibašić 0038512766 12.08.1984. 1
Darko Mraković 0038576238 30.01.1982. 3
Ahmet Ahmetovski 0038636686 25.10.1983. 2
Isak Asimov 0038578798 05.04.1984. 2
Vladimir Ilić 0037987987 09.07.1980. 4

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi II, Zagreb, 2005.